PADI Open Water Diver

Je eerste duikbrevet.PADI_ver_col

PADI (Professional Association of Diving Instructors) is wereldwijd de grootste duikorganisatie die jaarlijks 1.000.000 brevetten uitgeeft.

Vereisten voor deelname

Om een PADI duiker te worden moet je je prettig voelen in het water en redelijk kunnen zwemmen, hiertoe wordt een zwem test afgenomen die bestaat uit 200 meter zwemmen en 10 minuten watertrappen. Je dient over een goede gezondheid te beschikken, in het bijzonder met betrekking tot ademhaling en bloedcirculatie. Op mentaal gebied dien je een volwassen instelling te hebben, een goed beoordelingsvermogen en zelfdiscipline om de richtlijnen en procedures te volgen welke nodig zijn om veilig te duiken. De minimum leeftijd voor brevettering als duiker is 15 jaar, kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen deelnemen aan de Junior Open Water cursus. Voor kinderen vanaf 8 jaar is er het PADI Seal Team.

PADI Open Water duikers zijn gekwalificeerd om:

  • Zonder begeleiding te duiken, waarbij de kennis en vaardigheden welke in de cursus geleerd zijn, worden toegepast binnen de grenzen van de opleiding en ervaring;
  • Persluchtvullingen, duikuitrusting en andere diensten te verkrijgen;
  • Duiken binnen de maximale duik tijd te plannen, uit te voeren en in het logboek in te vullen, met afdoende uitrusting en met een buddy in omstandigheden waarin ze opleiding en/ of ervaring hebben;
  • De opleiding voort te zetten met een “Adventure Dive” in een PADI Advanced Open Water Diver programma of in een PADI specialty cursus. Wat houdt de cursus in?

Wat houd de cursus in?

De Open Water cursus is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Men start met het theorie gedeelte; deze bestaat uit theorielessen, zelfstudie van de Open Water Diver Manual, tussentoetsen en een examen. De vaardigheden, die tijdens de theorie reeds aan de orde zijn gekomen, worden in het zwembad geoefend. Na afronding van de zwembadsessies, worden 4 duiken in buitenwater afgelegd. Wanneer alle onderdelen met goed resultaat zijn afgerond, vindt brevettering plaats. Het Open Water Diver opleidingsprogramma is modulair opgebouwd en wordt in principe als volgt gegeven: Na het succesvol afronden van theorieles nummer 1 t/m 3, de zwembad duiken 1 t/m 3 en de buitenduiken 1 en 2 kan men gebrevetteerd worden als PADI Scuba Diver. Men mag dan met een PADI gebrevetteerde assistent duiken tot een maximale diepte van 12 meter. Na het succesvol afronden van de volledige opleiding wordt men gebrevetteerd als PADI Open Water Diver, een brevet dat wereldwijd erkend wordt.

Als gebrevetteerd PADI Open Water Diver mag je:

  •  Zelfstandig met een andere duiker recreatieve duiken plannen en maken tot een diepte van 18 meter.
  • Deelnemen aan het Advanced programma of diverse Specialty ‘s
  • Wereldwijd materiaal huren bij duikcentra.

Deelname voorwaarden:

  • Minimum leeftijd: Open Water Diver brevet – 15 jaar, Junior OWD brevet – 10 jaar
  • Geldig medisch keuringsbewijs (niet ouder dan 1 jaar)

De prijs voor de Open Water Diver cursus is:  € 399,00

INCLUSIEF GEBRUIK VAN ALLE DUIKMATERIALEN !

(Dus GEEN extra kosten of verplichtingen)

Wij verplichten u dus ook niet tot aankoop van duikmaterialen !

Aanmelden OWD