DAN AED

Automatische Externe Defibrillatie. (AED)

Deze cursus, DAN Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving, is een beginnerscursus, bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-) publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een Plotselinge Hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Levensreddend Handelen technieken en een Automatische Externe Defibrillator te gebruiken terwijl er deskundige hulp ingeroepen wordt en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.
De gemiddelde duiker wordt steeds ouder.
Hartproblemen zijn, na verdrinking, de belangrijkste doodsoorzaak bij fatale duikongevallen.
Met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kun je het hart een stroomstootje geven zodat het hart stopt met fibrilleren en vervolgens weer gewoon kan gaan kloppen.
Nog maar kort geleden was het gebruik van een defibrillator voorbehouden aan artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen.
De bediening vereiste een uitgebreide kennis van het hart en de apparatuur. Met de komst van de AED is de bediening bijzonder eenvoudig geworden.

We leren je hoe en wanneer een AED te gebruiken en wanneer het gebruik ervan juist geen zin heeft. We gaan veel oefenen in deze cursus en je zult dan ook daadwerkelijk vele malen een AED bedienen. De cursus duurt ongeveer 6 uur.
Je moet bij aanvang van de cursus wel in het bezit zijn van een geldig reanimatiediploma.

Cursusdoel:

Deze cursus is bedoeld om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik-)publiek te trainen en op te leiden in de technieken van het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) bij slachtoffers van een hartstilstand.
Bovendien geeft deze cursus een herhaling van de Levensreddend Handelen technieken.
Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid voor ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te breiden.

Leerdoelen:

Aan het eind van dit programma, Automated External Defibrillator (AED) for Scuba Diving cursus, zullen deelnemers in staat zijn om:

– De waarschuwingtekenen van een plotselinge hartstilstand te herkennen.
– Levensreddende Handelingen uit te voeren terwijl de automatische externe defibrillator klaargezet wordt.
– Levensreddende handelingen uit te voeren met een AED.
– Zorgen voor en onderhouden van een AED.

De aard en omvang van deze cursus is beperkt tot het opleiden van duikers en geïnteresseerde niet-duikers zoals Schippers, waterliefhebbers en niet-duikende gezinsleden tot het verlenen van eerste hulp met een Automatische Externe Defibrillator.
Deze cursus voorziet niet in het geven van reanimatietraining of duikreddingen.
De trainingsoefeningen van deze cursus gaan ervan uit dat de zieke of gewonde duiker al aan de wal of aan boord van de boot is gebracht.

 

 

 

AED € 90,-

AED update € 75,-