PADI Course Director

PADI Course Directors zijn instructor-trainers die PADI Instructor Development Courses en andere opleidingen op instructeurniveau geven.
PADI Course Directors hebben het hoogste en meest prestigieuze brevet in de sportduikwereld.
Ze horen tot de meest invloedrijke experts en rolmodellen uit de duikindustrie.

Degenen die bij deze elitegroep van professionals komen, moeten door een streng selectieproces heen dat hun ervaring en opleiding onderzoekt.
Pas dan kunnen ze meedoen aan de veeleisende en intensieve Course Director Training Course (CDTC).
Een Course Director is iemand die instructeursopleidingen kan en mag verzorgen.
Als je het lesgeven zó leuk vindt en in de vingers hebt dat je dit ook aan anderen wilt leren dan is het CD brevet jouw uiteindelijke doel. Neem voor jezelf wel de nodige tijd om dit doel te bereiken.

De Course Director cursus kan je bij geen enkele duikschool volgen, de cursus wordt door PADI Amerika verzorgd.
Wel kan Lucky Dive Center je helpen met de voorbereiding op deze cursus in de vorm van een zogenaamde Course Director prep.

Je loopt dan een aantal IDC’s stage bij onze ervaren Course Directors en krijgt training om je optimaal voor te bereiden op de CD cursus.

Je moet voor deze cursus aan een aantal minimum eisen voldoen.
Daarnaast is het zo dat je voor deze cursus toegelaten moet worden: PADI selecteert kandidaten uit een groot aantal aanmeldingen.

Wil je meer weten over criteria en procedures hiervoor, dan kan je je het beste wenden tot een PADI vertegenwoordiger: voor Nederland is dit Michael Elbeshausen.

Deelnamevereisten voor deze cursus

Om deze cursus te doen, moet je:

Al minstens zes maanden PADI Master Instructor zijn met lesbevoegdheid en geldig lidmaatschap.
Binnen de afgelopen twaalf maanden geen klachten hebben die gegrond zijn verklaard door Kwaliteitsbewaking
Minstens de afgelopen twaalf maanden alle PADI-cursussen en ervaringsprogramma’s hebben gegeven met methodes overeenkomstig de PADI-richtlijnen en -filosofie, zoals uiteen is gezet in de PADI Instructor Manual.
Minstens de afgelopen twaalf maanden exclusief het complete PADI-systeem van duikopleidingen hebben gebruikt, met al het geschikte PADI-lesmateriaal.
Gebrevetteerd zijn als PADI IDC Staff Instructor
Nadat je als PADI IDC Staff Instructor bent gebrevetteerd aan minimaal twee volledige IDC’s hebben meegedaan.
Gebrevetteerd zijn als Emergency First Response Instructor Trainer met geldig lidmaatschap.
Ervaring hebben met werken in een PADI-duikwinkel of -resort
Minimaal 250 duiken gelogd hebben
Aan alle andere vereisten voldoen zoals die op het tijdstip van aanvraag door PADI zijn gespecificeerd